kontakt - Lege Artis

Prejsť na obsah
lekárka
MUDr. Želmíra Báňasová
+421 907 770 949
objednávanie

+421 907 770 949
(počas ordinačných hodín)
                        ordinačné hodiny

električky

zast. Tomášikova
č.: 8, 9, 14
autobusy

zast. Maximiliána Hella
č.: 50, 66, 78, 96
zast. Clementisa
č.: 39, 61
mapa


Lege Artis, s.r.o.
súkromná interná a reumatologická ambulancia
Drieňová 38
821 02 Bratislava
kontaktná osoba
MUDr. Želmíra Báňasová
konateľ spoločnosti
+421 907 770 949
@
Želmíra Báňasová
fakturačné údaje
IČO: 35 939 532
DIČ: 202202 4620
spoločnosť nie je plátcom DPH
bankové spojenie
Sberbank, Bratislava
č.ú.: 4160 008 405 / 3100
IBAN: SK9331000000004160008405
výpis z obchodného registra

Neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín.
Na našej web stránke nepoužívame súbory cookies a ani
pluginy sociálnych sietí.
Návrat na obsah