interna - Lege Artis

Prejsť na obsah
INTERNÁ AMBULANCIA
Pri ochoreniach vnútorných orgánov si uvedomujeme citeľne zníženie kvality svojho života. V našej internej ambulancii Vám preto doporučíme aj preventívne opatrenia. S každým pacientom individuálne konzultujeme jeho stravovací a pohybový režim a riadime ďalšie vyšetrenia, potrebné k stanoveniu diagnózy. Realizujeme tiež predoperačné vyšetrenia, EKG, vrátane odberov biologického materiálu priamo v našej ambulancii.
Pri preventívnom vyšetrení sa orientujeme na hlavné príznaky, ktoré dokážu dať významné informácie. Určite sem patrí vyšetrenie sedimentácie, krvného obrazu, rozbor moča, hladiny cukru, kyseliny močovej, vyšetrenie obličkových a pečeňových funkcií, kultivačné vyšetrenia, EKG a ďalšie podľa špecifického ochorenia každého pacienta.

Medzi vnútorné ochorenia patrí ochorenie srdca, krvného obehu, tlaku, poruchy tráviaceho ústrojenstva, vylučovania, obličiek, ...
Ochorenia, alebo poruchy vnútorných orgánov nás zvyčajne zaskočia a vlastne znižujú kvalitu nášho normálneho života. Aj preto, okrem potrebných vyšetrení a liečenia, Vám tiež doporučíme preventívne opatrenia, ktoré sú realizovateľné aj pri intenzívnom spôsobe života.
Pri preventívnom vyšetrení sa orientujeme na hlavné príznaky, ktoré dokážu dať významné informácie. Určite sem patrí vyšetrenie sedimentácie, krvného obrazu, rozbor moča, hladiny cukru, kyseliny močovej, vyšetrenie obličkových a pečeňových funkcií, kultivačné vyšetrenia, EKG a ďalšie podľa špecifického ochorenia každého pacienta.
Predoperačné vyšetrenia, vrátane odberov krvi, moča, kultivácií a EKG, realizujeme priamo v našej ambulancii. Doporučíme liečbu, sledujeme jej účinnosť a prípadné vedľajšie účinky.
Jednoznačne platí, že bez spolupráce lekára s pacientom je indikácia, diagnostika a terapia významne sťažená.
S každým pacientom individuálne konzultujeme jeho stravovací a pohybový režim a riadime ďalšie vyšetrenia, potrebné k stanoveniu diagnózy. Aj preto sa viac venujeme tejto spolupráci už pri vstupnej anamnéze, ale tiež priebežne počas priebehu liečby.
Návrat na obsah