Lege Artis

Prejsť na obsah
V ambulancii máme zavedený INTERNÝ SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTOV  vypracovaný v zmysle § 9b ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z. z.) a vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacientov.

INTERNÁ AMBULANCIA
Pri ochoreniach vnútorných orgánov si uvedomujeme citeľne zníženie kvality svojho života. V našej internej ambulancii Vám preto doporučíme aj preventívne opatrenia. S každým pacientom individuálne konzultujeme jeho stravovací a pohybový režim a riadime ďalšie vyšetrenia, potrebné k stanoveniu diagnózy. Realizujeme tiež predoperačné vyšetrenia, EKG, vrátane odberov biologického materiálu priamo v našej ambulancii.
Pri preventívnom vyšetrení sa orientujeme na hlavné príznaky, ktoré dokážu dať významné informácie. Určite sem patrí vyšetrenie sedimentácie, krvného obrazu, rozbor moča, hladiny cukru, kyseliny močovej, vyšetrenie obličkových a pečeňových funkcií, kultivačné vyšetrenia, EKG a ďalšie podľa špecifického ochorenia každého pacienta.

REUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
Signály začínajúceho ochorenia zvyčajne prehliadame a neprikladáme im význam.
Častokrát navštívime lekára až pri rozvinutí choroby, pri opuchoch kĺbov, rôznych kĺbových deformáciách, alebo významne sťaženej pohyblivosti, rannej stuhnutosti, a podobne. Aj tu je potrebná spolupráca lekára s pacientom a to nielen v oblasti diagnostiky a liečenia, ale často aj v zmene životosprávy, pohybových návykov a životného štýlu. ečime ochorenia pohybového aparátu, napríklad zápalové (M. Bechterev, reumatoidná, psoriatická artritída, a. i.), metabolické (dna, ochronóza, a. i.), zápaly a bolesti kĺbov pri iných ochoreniach - Borrelióza, sarkoidóza, ulcerózna kolitída, a. i.
Liečime problémy spôsobené osteoporózou, chorobou nielen žien po menopauze.
Podľa potreby podávame infúzie (protizápalové, uvoľňovacie, na zlepšenie prekrvenia) a aplikujeme tiež elektroliečbu.
Osteoporóza je zákerným nepriateľom hlavne žien po menopauze. Je to odvápnenie kostí a znekvalitnenie vnútornej stavby kostí. Vznikajú zdanlivo nečakané a nebezpečné zlomeniny. Osteoporózou sú tiež ohrození pacienti vo vyššom veku a pacienti s chronickými chorobami.

Predoperačné vyšetrenia, vrátane odberov krvi, moča, kultivácií a EKG, realizujeme priamo v našej ambulancii. Doporučíme liečbu, sledujeme jej účinnosť a prípadné vedľajšie účinky.
Jednoznačne platí, že bez spolupráce lekára s pacientom je indikácia, diagnostika a terapia významne sťažená.
Návrat na obsah